Materialele foto, video sau audio sunt drepturi rezervate ale Asociatiei Drepturi Civile si nu se permite folosirea lor fara acordul scris in prealabil. Prezentele materiale sunt publicate oficial doar pe acest website si nu pe terte mijloace online.